Program Keselamatan Internet Klik Dengan Bijak

2 Julai 2018 | Isnin
11.00 pagi - 1.00 petang | Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Adang, Johor

Tujuan:
• Melahirkan pelajar yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pelajar internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pelajar melayari internet.

Kelebihan:
• Penglibatan komuniti penduduk di dalam program seperti ini berupaya memberikan rangsangan kepada minda untuk memdekatkan mereka kepada celik IT.
• Meningkatkan jumlah keahlian PI.
• Meningkatkan kesedaran manfaat PI untuk komuniti.

Penglibatan:
- Para pelajar.

Perlaksanaan Aktiviti:
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu tentang cara penggunaan internet dengan betul tanpa memerlukan kos yang tinggi.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama